جمعه، 02 آبان 1399 | 2020 Friday 23 ,October  
با حکم محمدعلی ثابت قدم؛
نگاه ایران: با حکم محمدعلی ثابت قدم ، رضا عاشری به عنوان شهردار منطقه ۵ منصوب شد. پیش از این محمد تقی عبداللهی به عنوان شهردار منطقه ۵ فعالیت می کرد که در بیست و شش دی ماه سالجاری شهردار رشت طی حکمی خود با حفظ سمت عهده دار این سمت شد. مهندس رضا عاشری در کارنامه خود معاونت سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری،  کارشناسی شهرسازی مناطق یک وسه و چهار و مدیرشهرسازی مناطق چهاروپنج همچنین معاون فنی شهرسازی ومشاورکمیسیون شورا را دارد .
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code