| دوشنبه، 05 مهر 1400
نگاه ایران: مدیر روابط عمومی و بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: اهدای عضو نوجوان دچار مرگ مغزی در استان، جان سه بیمار را نجات داد. غلامرضا عبدالله زاده روز یکشنبه افزود: اهدای عضو علیرضا آزاد نوجوان 13 ساله ساکن آستارا که به علت سقوط از ارتفاع، دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اش انجام شد. وی اظهار داشت: دو کلیه این بیمار دچار مرگ مغزی در واحد فراهم آوری مرکز آموزشی درمانی رازی رشت به دو بیمار نیازمند پیوند زده شد و کبد او نیز برای پیوند به بیمار نیازمند دیگر به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شده است. از ابتدای امسال تاکنون، خانواده 44 نفر از افراد دچار مرگ مغزی در استان، برای اهدای عضو عزیزشان اقدام کرده اند. اعلام رضایت برای پیوند اعضاء از سال 1387 در گیلان انجام گرفت. باربد چمن زیبای، کودک چهار ساله اولین اهدا کننده در استان گیلان است که با رضایت خانواده اش، کلیه اش به مردی 42 ساله پیوند زده شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code