| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران:وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در نشست های سه جانبه گرایی دستمزد مورد بررسی قرار می گیرد و اصلا هیچ رقمی در ذهن دولت نیست. علی ربیعی درباره نرخ احتمالی دستمزد در سال آینده اظهار داشت: یک میلیون و 100 هزار تومان در حال حاضر رقم دستمزدی است که کارگران دریافت می کنند. وی در پاسخ به این پرسش که مدنظر دولت برای نرخ دستمزد سال آینده چیست؟ با توجه به این که حداقل دستمزد حدود 800 هزار تومان است، آیا رقمی بیش از یک میلیون تومان برای حداقل دستمزد تعیین می شود؟ افزود: در نشست سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت این موضوع بررسی می شود و اصلا دولت هیچ رقمی در ذهنش نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که نشست های سه جانبه نرخ را تعیین می کند، تصریح کرد: شما می گویید دولت چه نظری دارد، من به شما می گویم که در نشست های شورای عالی کار نرخ تعیین می شود. بنا به این گزارش،موضوع تعیین دستمزد امسال کمی متفاوت تر از سال های گذشته بود. اگر هر ساله حداقل دستمزد صرفا با چانه زنی گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شد، اما امسال پیش از ورود به مقوله تعیین دستمزد، توافقی بین سه ضلع شرکای اجتماعی حاصل شد و آن هم تهیه هزینه معیشت زندگی یک ماهه یک خانواده کارگری با میانگین ۳.۵ نفر بود که در نهایت این هزینه در کارگروه تخصصی دستمزد، ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. تعیین هزینه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان مقدمه ای شد برای آغاز جلسات شورای عالی کار که نخستین جلسه آن هفته گذشته بود. خروجی آن جلسه که با حضور اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار برگزار شد این بود که هر یک از گروه های کارگری و کارفرمایی در جلسه بعد که امروز برگزار می شود، جمع بندی و پیشنهادات خود را درباره دستمزد ارائه دهند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code