| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران/بهنام ربیع زاده:همگان تابلوهای راهنمای مسیر که به صورت پرچمی، صلیبی، معلق، کنسولی و جانبی در کلیه معابر شهری و برون شهری نصب شده را دیده اند. تابلوهایی که نام خیابان یا شهرهای در امتداد آن مسیر را به افراد نشان می دهد . تابلوهایی که به ویژه برای گردشگران بسیار واجد اهمیت است. در شهر رشت که مرکز استان است نیز تعداد قابل توجهی از آن ها دیده می شود . اما موضوع موردبحث تابلوهایی ست که در مسیر خیابان های از رشت به شفت قرار دارند اما هیچ نامی از «شهرستان شفت» بر آن ها نیست . به طور دقیق دو مسیر اصلی در رشت وجود دارد که یکی مستقیماً به شفت منتهی می شود و دیگری از درون شهرستان عبور کرده و به شهرستان های دیگر می رود . اولین مسیر از پل انتظام به آقا سید شریف و بعد به شفت می رسد و دیگری از پل یخ سازی به پسیخان رفته و از درون شهرستان شفت عبور کرده و به صومعه سرا٬ فومن٬ ماسال و تالش و آستارا و ... می رود . حال نگاهی به تابلوهای انتخاب مسیر این خیابان ها بی اندازید تا درد کهنه بی توجهی به شفت به خوبی چهره بنمایاند . در دو سوی پل انتظام و در تابلوهای جهت نما نام یکی از دهستان های شفت است و در پل یخ سازی ٬ نام فومن و صومعه سرا و ....و همه شهرستان ها و حتی بعضی شهرک های به مراتب کوچک هست اما نامی از «شفت» نیست . به طور یقین می توان گفت که در هیچ یک از ده ها تابلوی جهت نمای مرکز استان نامی از شفت که ده ها مرکز گردشگری و زیارتی مانند امامزاده ابراهیم (ع) و اسحاق (ع) در آن قرار دارد دیده نمی شود . در همین زمینه کافی ست که از سه راه فرزانه به سمت یخ سازی و سپس شفت و یا از میدان توشیبا به پل انتظام و شفت و یا از پل عبور کرده و به پل یخ سازی برسید تا کاملاً متوجه شوید که اگر یک گردشگر بخواهد به شفت برسد،  باید چند جا توقف کند و آدرس بپرسد ! نکته تعجب برانگیز آنکه تاکنون خبری مبنی بر چرایی این موضوع از هیچ یک از مسئولین و نمایندگان دوره های اخیر شفت مخابره نشده و کسی پیگیر نبوده است . دیگر نکته آنکه در مسیر رشت به بازار جمعه و برعکس هیچ تابلویی که بیانگر ورود به شهرستان شفت باشد نیز مشاهده نمی شود . پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا در ذهن مدیران تصمیم گیر «شهرستانی بنام شفت» محلی از اعراب دارد یا این اتفاق عجیب سهوی بوده. امیدواریم در آستانه ی سال نو و حضور هزاران گردشگر که از مرکز استان راهی شهرهای مختلف می شوند نام شفت هم در کنار دیگر مناطق غرب گیلان در تابلوهای راهنمای مسیر درج شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code