| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران:حیاتی با تکذیب خبر درگذشت خود، از فعالیت خیانت گونه افراد ناباب در فضای مجازی به منظور جذب مخاطب سخن گفت. محمدرضا حیاتی گوینده پیشکسوت، خبر در خصوص شایعه ای درباره خبر فوتش گفت: «متأسفانه خبری مبنی بر فوت شدن من در شبکه های مجازی در حال گردش است که این موضوع صحت ندارد.» او ادامه داد: «متأسفانه خودم هم این خبر را دیده ام.» حیاتی تصریح کرد: «هم اکنون فضای مجازی به گونه ای شده که اگر خبر قابل استنادی هم در آن منتشر شود، خواننده دچار شک و ابهام نسبت به صحت آن خبر می شود.» حیاتی اظهار کرد: «به خبرهای منتشرشده در فضای مجازی تنها در صورتی می توان اعتماد کرد که از کانال و یا سایت معتبری انتشار پیداکرده باشد.» این گوینده پیشکسوت یادآور شد: «در بسیاری از موارد برای جذب مخاطب در کانال ها هرروز یک چهره ای را یا می کشند، یا راهی بیمارستان می کنند.» او خاطرنشان کرد: «چنین فضایی دست هر فرد نابابی افتاده که برای جذب مشتری حاضر هستند هر خیانتی را انجام بدهند.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code