| یکشنبه، 28 شهریور 1400
نگاه ایران:قاضی حسینی از بازداشت محمدباقر قاسم زاده، مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی خبر داد. قاضی حسینی معاون دادستان مشهد در گفت وگو با میزان از بازداشت مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی خبر داد. محمد حسن اصولی صفار بازپرس ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد نیز در تشریح جزئیات خبر گفت: این فرد بابت معاونت در توقیف غیرقانونی مسافرین در سه پرواز ماهان، معراج و آتا تفهیم اتهام شد و پس از سه ساعت بازجویی فنی و تخصصی با قرار قانونی (کفالت) روانه زندان شد. بهمن ماه امسال برف شدید بسیاری از پروازها را در فروگاه های ایران لغو کرد. در مشهد مسافران سه هواپیما متعلق به سه شرکت آتا، ماهان و معراج چند ساعت در هواپیما گرفتار بودند. این هواپیماها به دلیل شرایط جوی اجازه پرواز نداشتند. به گفته بازپرس پرونده برای مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی پس از سه ساعت بازجویی قرار کفالت صادر شده و او به زندان فرستاده شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code