| پنجشنبه، 01 مهر 1400
نگاه ایران: مازیار غلامی روز شنبه (21 اسفند) بیان کرد: نقشه های هواشناسی نشان دهنده فعالیت جوی کم وبیش ناپایدار در منطقه است که بر این اساس مه آلود بودن هوا، بعضی ساعت ها بارندگی و احتمال رعدوبرق پیش بینی می شود. وی آسمان امروز گیلان را کمی ابری تا نیمه ابری، گاهی ابری و مه آلود، طی عصر و شب در بعضی نقاط بارندگی عنوان و برای فردا (یکشنبه) نیز آسمان را کمی ابری تا نیمه ابری، بعضی نقاط ابری و مه آلود، بارش پراکنده پیش بینی کرد. غلامی بیشینه دمای گیلان در شبانه روز گذشته را با 18 درجه مربوط به منجیل و کمینه دما را با یک درجه مربوط به ماسوله عنوان کرد. سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی گیلان گفت: بیشینه و کمینه دمای رشت در شبانه روز گذشته نیز به ترتیب 15 و پنج درجه ثبت شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code