| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران/گروه اجتماعی:کسانی که دائماً از جاده رشت به شفت و فومن رفت وآمد دارند می دانند که مدت چندانی از انجام عملیات روکش آسفالت این مسیر  نمی گذرد اما بخش های زیادی از آن به چشم برهم زدنی خراب شد! اینکه چرا چنین اتفاقی افتاد پرسش قابل تأملی ست که مسئولان هرگز به انواع مشابه آن جواب نداده اند اما  موضوع بعدی که پیش می آید « لکه گیری » نقاط تخریب شده است . مسیر مزبور در چند ماه اخیر و به فاصله ریزش چند برف  دو بار لکه گیری ( بخوانید لکه سازی ) شده است . یعنی مقداری آسفالت به محل های تخریب شده آورده شد و سپس با تی اسفنجی کفشوی بجای غلتک هموار شد موردی که باعث گرد شدن چشم رهگذران و لبخند تلخ بر لب شهروندان می شد. طبیعی ست که این کار علاوه بر هزینه های مستقیم  مالی ناشی از تهیه آسفالت و اجرای آن بر دوش مردم می گذارد ممکن است خسارت های مالی و جانی دیگری نیز همراه داشته باشد . با این کار اگرچه چاله ها پرشده اما برآمدگی هایی به عمق همان چاله ها در سطح ایجادشده است که تفاوتی درسهولت  عبور و مرور برای خودروها ایجاد نمی کند. بدین صورت که عده ای به خاطر جلوگیری از ایجاد آسیب در لاستیک و سایر نقاط خودروهایشان به طور ناگهانی تغییر مسیر داده که گاهی این کار باعث تصادفاتی می شود . سؤالی که در ذهن ایجاد می شود این است که آیا مجموعه « لکه ساز! » توانایی تهیه یک غلتک دستی را هم ندارد ؟و موضوع دیگر این است که کیفیت نامناسب لکه گیری ها شهر  رشت و استان گیلان اسفاده از همین تمهید عجیب و دم دستی یعنی تی کفشو یا وسایل مشابه تی است؟
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code