| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
نگاه ایران:برآوردها نشان می دهد که ضایعات سالانه کشاورزی در کشور به طور تقریبی می تواند بین ۱۶ تا ۱۸ میلیون نفر را سیر کند. این را عباس کشاورز، معاون امور تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی در همایش سالانه نهاده های کشاورزی گفته، و اضافه کرده است: «میزان آبی که از ضایعات از دست می دهیم، 3 /9 میلیارد مترمکعب است، در حالی که حتی در برخی مناطق یک مترمکعب آب هم برای ما حیاتی است.» در اینکه به اعداد و ارقام هنگفتی اشاره شده شکی وارد نیست اما سوال اینجاست که به چه علت، چنین حجمی از سرمایه رو به زوال می رود؟ مشکل آب در کشور یکی از مسائلی است که در صورت تداوم روند موجود، قابلیت تبدیل به یک بحران را دارد. با توجه به رشد سریع جمعیت طی سده اخیر، سرانه آب تجدیدپذیر سالانه کشور از میزان حدود 13 هزار مترمکعب در سال ۱۳۰۰ به حدود ۱۴۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۹۲ تنزل یافته که با توجه به نزولات محدود جوی، کاهشی قابل تامل است. از طرفی به دلیل استمرار کشاورزی سنتی و البته فاقد بهره وری، حجم آب هنگفتی در این بخش به صفر رسیده است. چنان که اکنون حدود 13 درصد از مساحت کل کشور به اراضی کشاورزی تخصیص یافته که برآوردها نشان می دهد حدود 90 درصد منابع آب کشور را مصرف می کند. این در حالی است که سهم ارزش افزوده کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به زحمت به 10 درصد می رسد؛ سهمی که در اواخر دهه 1330 به 29 درصد هم رسیده بود. افزون بر این بررسی متوسط رشد شاخص بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی در قیاس با سایر بخش ها نشان می دهد به استثنای نفت و گاز، این شاخص در سایر بخش ها نظیر صنعت، معدن، حمل و نقل، ارتباطات، آب، برق و گاز و سایر خدمات نرخ کمتری تجربه کرده است. همچنین طی سال های اخیر عملکرد زراعت در ایران برحسب کیلوگرم در هر هکتار در مقایسه با میانگین جهانی که روند رو به رشدی داشته، روندی تقریباً ثابت و بدون نوسان طی کرده است. در مرحله داشت مسائل مختلفی از جمله عدم مبارزه اثربخش با آفات و علف های هرز، پدیده های طبیعی نظیر سیل، برودت و نظیر آن، استفاده از کودهای نامناسب و آبیاری بیش از اندازه سلامت محصولات را تهدید می کند که بخشی دیگر از ضایعات کشاورزی در نتیجه عدم توجه به این مسائل، حاصل می شود. پس از آن نوبت به مرحله برداشت می رسد که مسائلی همچون عدم رعایت زمان مناسب برداشت و نیز برداشت سنتی و غیراصولی به افزایش ضایعات در این مرحله دامن می زند. محصول کشاورزی اما پس از برداشت و در فاصله بین مزرعه تا سفره، سرنوشت های متفاوتی پیدا می کند. مطابق با آمارهای موجود در ایران بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی بدون اینکه به مصرف برسد در مراحل مختلف از بین می رود. بنابراین می توان آب و نهاده های مصرف شده برای تولید این محصولات بلامصرف را نیز شامل ضایعات قلمداد کرد. در کشورهای توسعه یافته اما به جای گسترش سطح زیر کشت، با سرمایه گذاری، به کارگیری تکنولوژی و البته آموزش و فرهنگ سازی، عمدتاً تاکید بر به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت وجود دارد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code