| دوشنبه، 04 مهر 1401
هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
نگاه ایران: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه به دلیل ایجاد اختلاف نظر در پزشکان معالجم مجبور شدم برای ادامه ...
نگاه ایران: معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازدید متخصصان از بیمارستان مغز و اعصاب «پروفسور سمیعی» ...