جمعه، 16 خرداد 1399 | 2020 Friday 05 ,June  

نگاه ایران/ مریم صابری: دی ماه نود و سه خیابان های رشت چند شب شاهد شنیدن صدای گلوله بود. گلوله ها از اسلحه ماموران شهرداری رشت و به سمت سگ هایی شلیک می شد که صاحبی نداشتند و در کوچه و ...

درباره تجربه ساماندهی سگ‌ها در رشت:
جامعه از مشاهده خشونت نسبت به حیوانات بی طاقت شده است
22 فروردین 95

نگاه ایران/ میترا حجار * از سالها پیش به این نتیجه رسیده ایم که کشتار سگ ها نه تنها عملی غیر انسانی است بلکه در مورد کنترل جمعیت سگ ها عملاً بی فایده است. به همین منظور وزارت کشور در آیین ...