| شنبه، 01 آبان 1400
در جریان بازدید خبرنگاران از شرکت شیر پاستوریزه گیلان اعلام شد؛
نگاه ایران/ مهدیه عطایی: طبق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت جشنواره «برند بر تر» از سوی این سازمان برگزار می شود. ...
سروش اکبرزاده:
نگاه ایران:رئیس مجمع اسلامی فرهنگیان استان گیلان گفت:جریان ها و احزاب مختلف سیاسی باید با محوریت منافع ملی تعامل و با هم ...
نگاه ایران: معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از کسب رتبه سوم این استان در حوزه آموزش و ...