| شنبه، 09 مهر 1401
در همایش «تقسیم کار ملی و منطقه‌ای برای افزایش تولید»:
نگاه ایران/ گروه سیاسی: همایش «تقسیم کار ملی و منطقه ای برای افزایش تولید» روزهای 17 و 18 فروردین در محل سازمان مدیریت ...