| دوشنبه، 27 دی 1400
معاون وزیر اقتصاد خبر داد:
نگاه ایران: محمد خزاعی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد حمایت از سرمایه گذاری و اقتصاد مقاومتی گیلان با تبریک فرارسیدن دهه ...
معاون وزیر اقتصاد و دارایی:
نگاه ایران: دکتر محمد خزایی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ...
رئيس سازمان سرمايه گذاری اقتصادی ایران:
نگاه ایران: محمد خزاعی روز پنجشنبه در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: این منطقه و بندرکاسپین، می تواند ...