| دوشنبه، 27 دی 1400
رئیس جامعه هتلداران گیلان با انتقاد از فعالیت مسافر کاشانه‌های غیرمجاز خبر داد
نگاه ایران: رئیس جامعه هتلداران گیلان با انتقاد از فعالیت مسافر کاشانه های غیرمجاز در استان از کاهش ۲۰ درصدی فعالیت هتل ...