| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
هادی نوری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان؛
نگاه ایران:/گروه فرهنگی:کارگاه آموزشی مفهوم مشارکت نهادمند اجتماعی سازمان های مردم نهاد جوانان در سالن اجتماعات هتل المپیک برگزار شد. هادی نوری، مدیرکل ...
آمار تكان‌دهنده از متوسط زمان سپری شده در يک روز مردم ايران:
نگاه ایران: 187کشور در این سال از نظر شاخص های توسعه انسانی بررسی شده اند و جمهوری اسلامی ایران از رتبه ٧٣ ...