| دوشنبه، 04 مهر 1401
در گفت‌وگو با بهمن کیارستمی تشریح شد؛
نگاه ایران:بهمن کیارستمی با اشاره به اینکه پرونده پزشکی عباس کیارستمی در دادسرای جرایم پزشکی در حال بررسی است، تاکید کرد: هیچ ...
نگاه ایران:حکم پرونده پزشکی عباس کیارستمی درحالی امروز صادر شده است که دکتر الف میم؛ پزشک معالج وی؛ فقط به سه ماه ...
نگاه ایران/ عمید پورغفار مغفرتی * سال ها پیش و در اوان کودکی، زمانی که در پی رفع معاشی از منزل به سرای ...
نگاه ایران: مشاور وزیر بهداشت ضمن اشاره به عیادت وزیر بهداشت از عباس کیارستمی آخرین وضعیت درمانی وی را توضیح داد. دکتر عباس ...