| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران: دو مرد که در ماجراهای جداگانه همسرانشان را کشته اند دیروز در دادگاه کیفری تهران از خود دفاع کردند و ...
نگاه ایران: مرد میانسال در جریان اختلاف های خانوادگی،پسر هشت ساله خود و همسرسابقش را به طرز هولناکی درمحله تهرانسر پایتخت کشت. ...
نگاه ایران: «شامگاه سه شنبه پدر خشمگینی در غرب پایتخت دست به اقدام هولناکی زد. این مرد ٤٢ساله در یک حرکت جنون ...
نگاه ایران:بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران گفت که مادرشوهر عامل جنایت خانوادگی شهرک آزادی خواهان قصاص عروسش شده است. (گزارش ...
نگاه ایران:خواستگار کینه توز پس از شنیدن جواب رد از والدین دختر مورد علاقه اش، در انتقامی هولناک همه اعضای خانواده دختر ...
نگاه ایران:دو برادر به قصد خونخواهی مرگ مادرشان و ارثیه پدری، قتل عام خانوادگی را در کرج رقم زدند. یکی از عاملان ...
یکی از طعمه‌های زوج تبهکار پس از ٤ روز خوردن ماده بیهوشی به قتل رسید
نگاه ایران: زوج تبهکار با ربودن رانندگان خودروهای لوکس، آنها را بیهوش کرده و دو روز تمام دست و پا بسته ...