| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران: معاون خدمات شهری شهرداری رشت گفت: طرح ویژه جمع آوری و ساماندهی دستفروشان خیابان های مشرف به پیاده راه فرهنگی ...
معاون خدمات شهری شهرداری رشت:
نگاه ایران: معاون خدمات شهری شهرداری رشت با تاکید بر اینکه جمع آوری دستفروشان وظیفه قانونی شهرداری است،گفت: قانون به ما برای ...
در دیدار بازاریان با رئیس شورای شهر رشت مطرح شد:
نگاه ایران: جمعی از بازاریان رشت در دیدار با رئیس شورای این شهر، ضمن ابراز گلایه از کسادی فعالیت های اقتصادی در ...
گزارشی از زنان دستفروش رشت؛
نگاه ایران:می گویند «برای یک لقمه نان» بساط درست کرده اند، تلاششان ستودنی است؛ زنانی با لباس های محلی، با سبزی ها ...
نگاه ایران:مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت گفت: دستفروشان در پیاده راه فرهنگی این کلانشهر جمع آوری می شوند. به ...
گزارش صدوسی و دومین جلسه شورای شهر رشت:
نگاه ایران /گروه اجتماعی: صد و سی و دومین جلسه شورای شهر رشت مانند هفته های گذشته با تاخیری حدود 1/5 ساعته ...