| شنبه، 05 اسفند 1402
شهردار منطقه یک رشت خبرداد:
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، محمد پور ناصرانی با تاکید بر ضرورت بهسازی و نوسازی ورودی پارک های محدوده ...
به مناسب هفته درختکاری انجام شد
نگاه ایران: صبح امروز ۵۰۰۰ اصله نهال از سوی شهرداری منطقه یک رشت به صورت رایگان بین شهروندان رشت توزیع شد. به گزارش ...