| جمعه، 07 مهر 1402
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                               
گفت‌وگو با مدیرمسئول شرق:
نگاه ایران: تعطیلی مطبوعات در ایام نوروز را بی شک باید یک نقیصه بزرگ برای اهالی رسانه دانست؛ چرا که تعطیلات ۱۳ ...