| پنجشنبه، 29 مهر 1400
جشن زادروز احمد سمیعی گیلانی،پدر ویراستاری ایران:
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: بزرگداشت نود و پنجمین سالروز تولد استاد احمد سمیعی گیلانی که به پدر ویراستاری ایران مشهور است شامگاه ...