| دوشنبه، 27 دی 1400
وحید طالب پور به عنوان معاون اقتصادی و سرمایه گذاری معرفی شد:
نگاه ایران: مهندس رضا مسرور رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جلسه شورای معاونین این سازمان که دکتر ...
رییس هیات ورزش های همگانی استان گیلان خبر داد:
به گزارش نگاه ایران: به نقل از روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان گیلان رییس هیات ورزش های همگانی استان گیلان خبر از ...