| چهارشنبه، 08 تیر 1401
گفتگوی گیل نگاه با مرد کم‌گوی کتاب‌فروشی فرازمند
نگاه ایران / امیرحسین کریمی: اگر در پیاده روی های شبانه یا برای کارهای روزمره پیاده راه شهرداری را به سمت خیابان ...
به‌بهانه‌ی درگذشت صاحب کتاب‌فروشی "کاوه‌ و یادِ چند کتاب‌فروش رشت؛
علیرضا پنجه ای شاعر و روزنامه نگار شعبان فرحمند که سال های نوجوانی و تازه جوانی ام _ از آن جا که منزل استیجاری ...
از 15 اسفند لغایت 15 فروردین؛
نگاه ایران: طرح «عیدانه کتاب» با شعار «امسال هم کتاب عیدی دهیم» از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه در کتاب ...
نگاه ایران:طرح پائیزه کتاب پس از اجرای موفقیت آمیز طرح تابستانه کتاب از امروز 24 آبان در کتاب فروشی های عضو این ...
در نامه‌ای عنوان شد؛
نگاه ایران: جمعی از کتابفروشان رشت درنامه ای به دلیل آنچه آسیب های برگزاری نمایشگاه استانی کتاب در گیلان در مهرماه به ...
گفت وگو با یوسف زاهد که 15 سال است بساط کتابفروشی دارد:
نگاه ایران: از خیابان اعلم الهدی که رد شوید، کنار ستون های قد برافراشته کتابخانه ملی، بوی ناب کتاب هایی را حس ...