| دوشنبه، 10 مهر 1402
اعترافات تکان دهنده ی پسر ۲۴ ساله‌ای که خواهر و دامادش را در خواب به قتل رساند؛
نگاه ایران:جوان ۲۴ ساله ای که عروس و داماد جوان را به طرز وحشتناکی در مشهد به قتل رسانده است، هنگام بازسازی ...
نگاه ایران: مرد جوان که در جنایتی جنون آمیز، خواهرش را با چاقوی آشپزخانه کشته بود صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری ...
عامل جنایت در دادگاه کیفری از لحظات جنون گفت؛
نگاه ایران: پسر جنایتکار که در جریان تماشای تلویزیون خواهر و پدرش را به قتل رسانده بود، صبح دیروز از سوی قضات ...
نگاه ایران:  پسری جوانی که خواهرش را به دلیل ارتباط با دختر خاله اش به قتل رسانده بود، دستگیر شد. ۲۱ دی ماه ...
خراسان
نگاه ایران: پی گیری سرنخ گم شده در کلاف پیچیده مرگ دختر ۱۹ ساله به روزنه ای رسید که پس از گذشت ...