| پنجشنبه، 09 تیر 1401
نگاه ایران: مدیران شعبه مرکزی بانک رفاه استان گیلان با شهردار و مدیران شهرداری منطقه 2 رشت دیدار کردند و ضمن دلجوئی ...
مرتضی عاطفی شهردار منطقه دو رشت خبر داد؛
نگاه ایران:صبح امروز تذکر کارگر شهرداری در مورد چرایی بیرون گذاشتن زباله در ساعت 7 صبح سبب درگیری و ضرب و شتم ...
ایده‌ای با قابلیت جهانی شدن
نگاه ایران/طا ها عبداللهی: بعد از بازتاب های بسیار مثبت دیوارهای مهربانی به نظر می رسد حالت نوبت فراگیر شدن دیوار دیگری ...