| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان:
نگاه ایران:رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با تاکید بر عدم بزرگ نمایی درباره مسائل و مشکلات زیست محیطی،گفت: با توجه ...
در نشست هیات اجرایی مجمع متخصصین گیلان با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان شد:
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: اعضای مجمع متخصصین گیلان عصر شنبه در سازمان تازه احیا شده مدیریت و برنامه ریزی با رئیس این سازمان ...
نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با سمن های فعال محیط زیست:
به گزارش نگاه ایران نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با سمن های فعال محیط زیست روز پنجشنبه در محل این ...
طی حکمی از سوی محمد باقر نوبخت:
به گزارش نگاه ایران: طی حکمی از سوی محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، محمدعلی (کیوان) محمدی به عنوان رییس ...