| سه شنبه، 25 مرداد 1401
نگاه ایران/ روناک روشن * « تصویرواقعیت نیست اما این دومقوله در نهان و در آشکارا با هم به طور تنگاتنگ در ارتباط ...
توسط هنرمندان جوان رشتی رقم خورد؛
نگاه ایران/پویا بازارگرد: از ساعات ابتدایی صبح امروز سه شنبه (۱۱ بهمن) عابرین خیابان بیستون (طالقانی) رشت شاهد نصب تابلو های نقاشی بر ...
گفت‌و‌گوی گیل نگاه با «مهران کریمی» به بهانه نقاشی‌های دیواری‌اش در رشت:
نگاه ایران/سیدفرزام حسینی: مهرانِ کریمی نقاش است و مدیرِ کافه «لاسکو» یِ رشت؛ بهانه این گفت و گو اما کاری ست که ...