| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران:آزمون کتبی داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، ۱۵ دی ماه برگزار می شود. قرار است شورای نگهبان درباره جزئیات برگزاری این آزمون ...