| یکشنبه، 02 آبان 1400
انتقاد شدید خبرگزاری فارس و نماینده تالش از معاون رئیس جمهور و استاندار گیلان؛
نگاه ایران/ گروه سیاسی: به دنبال برگزاری تودیع و معارفه مجید نیکخوی و کاظم لطفی به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای ...
سیف الله آقابیگی به ستاد آب کشور رفت:
نگاه ایران:مهندس مجید نیکخوی مدیر دفتر فنی این شرکت و دانشجوی دکتری مهندسی آب به عنوان سرپرست شرکت سهامی آب منطقه ای ...
گزارشی از تبعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ساخت سد پرحاشیه:
نگاه ایران: موضوع ساخت سد شفارود همچنان یکی از چالش های مهم فعالان حوزه محیط زیست به شمار می رود. پروژه ای ...
گفت و گوبا سیف الله آقابیگی، مدیرکل آب منطقه ای گیلان:
نگاه ایران:  هنوز بحث بر سر اینکه سد شفارود باید ساخته شود یا اینکه به هر قیمتی باید جلویش گرفته شود در فضای ...