| پنجشنبه، 09 تیر 1401
نگاه ایران:بلاکینگ یا مسدود کردن توانایی ارتباطی افراد دیگر (با شما) از قابلیت های نرم افزار تلگرام است. با مراجعه به صفحه گفتگو ...