| چهارشنبه، 08 تیر 1401
نگاه ایران: در ادامه پاسخ گویی عربستان به مطالبات زنان از رانندگی، خلبانی و حضور در مسابقات جهانی، غواصی آنان نیز بالاخره از ...
نگاه ایران: با حضور تنی چند از مقامات شرکت هواپیمایی عربستان سعودی هواپیماهای تازه خریداری شده این شرکت به ناوگان هوایی سعودی ...
نگاه ایران: برج المملکه در ریاض پایتخت عربستان دارای یک مرکز خرید مجلل و لوکس است که زنان و مردان پولدار عربستان در ...
نگاه ایران:سالمه العتیبی در نخستین انتخابات عربستان که زنان حق شرکت و نامزدی در آن را داشتند، موفق به کسب یک کرسی ...