| چهارشنبه، 08 تیر 1401
گزارشی از همایش شناخت کودک آزاری در رشت:
نگاه ایران/ مریم صابری: همایش آموزشی شناخت کودک آزاری و راهکارهای پیشگیری از آن عصر روز یکشنبه در سالن آتش نشانی رشت ...
با سخنرانی سارا نصراللهیان، علی هاشمی و محمد لطفی
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: همایش آموزشی شناخت کودک آزاری و راهکارهای پیشگیری از آن روز یکشنبه در رشت برگزار می شود. به گزارش ...