| یکشنبه، 03 مهر 1401
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان مطرح کرد:
نگاه ایران:مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در راستای حفظ، نگهداری و احیاء بافت تاریخی گیلان، فعالیت های گردشگری ...