| شنبه، 09 مهر 1401
در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت؛
نگاه ایران: مراسم سوگواری اربعین حسینی، بعد از نماز ظهر و عصر در حسینیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.  به گزارش روابط ...