| پنجشنبه، 09 تیر 1401
در نشست خبری کمپین نمایشی شهر پاک مطرح شد
نگاه ایران/ مریم صابری: نشست خبری «کمپین نمایشی شهر پاک» کمی متفاوت تر از نشست های رسمی برگزار شد. در این نشست ...