| چهارشنبه، 08 تیر 1401
در دیدار سرکنسول روسیه در رشت با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان عنوان شد:
نگاه ایران:سرکنسول روسیه در رشت عصر امروز با حضور در سازمان صنت، معدن و تجارت گیلان با رئیس و معاونین این سازمان ...
در جریان ديدار شهردار رشت و سركنسول روسيه مطرح شد:
نگاه ایران: دیدار محمد علی ثابت قدم شهردار رشت با ماکسیم بارانوف سرکنسول فدراسیون روسیه در رشت با حضور باقری پور رییس ...