| پنجشنبه، 09 تیر 1401
در جلسه کمیته حمل و نقل هوایی گیلان مطرح شد:
نگاه ایران: حجت شعبانپور در جلسه کمیته حمل و نقل هوایی که عصر یکشنبه برگزار شد با تاکید بر ضرورت حل مشکلات ...