| جمعه، 11 اسفند 1402
پروفسور سمیعی در دیدار با آیت الله هاشمی:
نگاه ایران: پروفسور سمیعی که به تازگی استادیار افتخاری دانشگاه آزاد اسلامی شد، عصر دیروز با رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای این ...