| پنجشنبه، 09 تیر 1401
اشرفی اصفهانی رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری روایت کرد:
نگاه ایران:حجت الاسلام اشرفی اصفهانی فرزند چهارمین شهید محراب اگرچه پیش از این در دوره های دوم و سوم نماینده مجلس بوده ...