| پنجشنبه، 10 آذر 1401
نگاه ایران:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته آینده بررسی لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل را در دستور کار دارند. مجلس ...
رئیس فراکسیون زنان مجلس:
نگاه ایران: رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص امروز در دستور کار ...
نگاه ایران:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته آینده بررسی لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل و طرح جرم سیاسی را در دستور ...