| دوشنبه، 27 دی 1400
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
نگاه ایران:معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با ارائه توضیحاتی درباره تعریف سکونت های غیررسمی، گفت در حال حاضر اعلام ...
نگاه ایران:دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور گفت: در برخی سواحل شمالی و جنوبی کشور ساخت وسازهایی به چشم می خورد ...