| یکشنبه، 01 خرداد 1401
نگاه ایران: این حادثه در ساعت۱۹:۳۶ به مرکز کنترل ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد. در مجموع ۱۱ خودروی اطفایی و نردبان بهمراه ۳۲ ...
نگاه ایران:آتش سوزی در سه راه فلسطین رشت چند باب مغازه را در کام خود فرو برد. این آتش سوزی مهیب در ساعت ...
اقدام قابل تقدیر سازمان زیباسازی شهرداری رشت:
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: چند روزی است که عابرین خیابان شهدا حد فاصل میدان شهید بیابان گرد(لب آب) تا قبل از تقاطع ...
انعکاس گزارش گیل نگاه از مشکلات طرح شده توسط شهروندان:
نگاه ایران/گروه اجتماعی: چهارشنبه (20 آبان) ماه انتشار مشکلات ناشی بارندگی های مداوم هفته های اخیر و بالا آمدن فاضلاب با مشکلاتی ...
پیگیری مشکلات شهروندان از مدیران
نگاه ایران / گروه اجتماعی: هر چند با اجرای شدن پروژه جمع آوری آب های سطحی در رشت مشکلات بسیاری از نقاط ...