| دوشنبه، 27 دی 1400
نگاه ایران/احسان حسن پور: صبح امروز پنج شنبه 8 مهرماه در آستانه فرارسیدن 30 سپتامبر هفته جهانی ناشنوایان همایش بزرگداشت ناشنوایان در ...
منصور ضابطیان سازنده رادیو هفت از برنامه تازه اش می گوید::
نگاه ایران:منصور ضابطیان گفت: خوشحال می شویم اگر مردم برنامه ما را زودتر پیدا کنند. چراکه مهمترین مساله برای یک برنامه ساز، ...