| دوشنبه، 05 مهر 1400
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای مرکزی کارگزاران سازندگی:
به گزارش نگاه ایران: جلسه شورای مرکزی کارگزاران سازندگی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و رئیس شورای مرکزی حزب ...