| شنبه، 09 مهر 1401
جمعی از بازاریان رشت با تجمع مقابل استانداری اعلام کردند؛
نگاه ایران:جمعی از بازاریان بازار بزرگ و سنتی رشت، روز دوشنبه با حضور مقابل استانداری گیلان، بیان کردند که پروژه پیاده راه ...
چه کسانی بنرهای مفاخر رشت را مخدوش کرده‌اند؟
نگاه ایران/ مریم صابری: همزمان با شروع کار پروژه پیاده روسازی بافت مرکزی شهر با ابتکار شهرداری رشت بسیاری ازشخصیت های فرهنگی، ...
گزارش میدانی گیل نگاه از فراخوان تجمع بازاریان رشت:
نگاه ایران/فاطمه صابری: تراژدی؛بهترین واژه برای توصیف وضعیت بعضی از بازاریان و دستفروشان رشت در صبح پنجشنبه ۳۰ مهرماه بود. کسانی که ساعت ...