| دوشنبه، 27 دی 1400
در دیدار سفیر اندونزی با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:
نگاه ایران: در نشست مشترک سفیر کشور اندونزی در ایران با رضا مسرور رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل این سازمان، بر نقش ...