| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران : ریک روز پس از پایان فصل اخیر لیگ برتر روسیه، مراسم بهترین های فصل 2017 - 2016 باشگاه روستوف برگزار ...
روزهای خوب پسر گیلانی
نگاه ایران: سعید عزت الهی بازیکن گیلانی روستوف روسیه به مهره فیکس کی روش شده است. حتی برای خود او این موقعیت قابل ...
بازیکن گیلانی روستوف:
نگاه ایران:سعید عزت اللهی می گوید بی صبرانه منتظر است تا خودش را در لیگ فیزیکی روسیه زیر نظر بردیف نشان دهد. سعید ...
نگاه ایران:سعید عزت اللهی بازیکن انزلیچی تیم ملی فوتبال روز سه شنبه تماشاگر ویژه بازی ملوان و سپاهان بود. سایت ورزش 3 ویدوئویی ...