| پنجشنبه، 09 تیر 1401
دنیای ورزش تورنتو نوشت:اتحادیه فوتبال روسیه (RFU) ممکن است در صورت محرومیت یا تعلیق عضویت در یوفا وارد کنفدراسیون فوتبال آسیا شود.