سه شنبه، 21 مرداد 1399 | 2020 Tuesday 11 ,August  

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از راه‌اندازی سامانه صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری تاسیسات گردشگری خبر داد.

به نقل از روابط ‌عمومی معاونت گردشگری، سیدجواد موسوی گفت: در راستای هوشمندسازی، تسهیل و تسریع دسترسی عموم ...